Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
 
----------------------------------------
 
1. Obecná ustanovení a definice
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a společností M-LINK, s.r.o. , Se sídlem Pri  Suchom mlyne 8, 81104 Bratislava, IČO 45872775 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající") uzavřené prostřednictvím systému elektronického obchodního domu www.m-link.cz (dále jen "systém").
1.2 VOP upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.m-link.cz mezi prodávajícím a kupujícím.
1.3 Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust.. § 588 a násl. ve spojení s ust.. § 612 a násl. zákona. 40/1964 Sb., Občanský zákoník.
 
1.4 Kupujícím se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.
 
1.5 Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný systémem obchodu nebo e-mail odeslán na adresu prodávajícího.
 
2. Objednávka
2.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí, včetně telefonického kontaktu.
 
2.2 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.
 
2.3 Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky v systému. Prodávajícím e-mailem potvrzená objednávka (nebo její část) je pokládána za závaznou pro obě strany, pokud nedojde k porušení podmínek smluvených v době potvrzení a tehdy zároveň vzniká vztah mezi zákazníkem a společností M-link, sro
 
2.4 Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (přesná specifikace zboží a jeho počtu), cena za zboží a přepravu, způsob doručení, způsob úhrady za zboží.
 
3. Storno objednávky
3.1 Storno objednávky ze strany kupujícího
Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na objednávku", které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů. Storno poplatek může být do výšky až 50% z celkové ceny zboží.
 
3.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
* V případě objednávky na dobírku objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd..)
* Případě, že kupující si v minulosti nepřevzal zboží nebo jiným způsobem porušil obchodní podmínky
* Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů.
 
4. Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)
4.1 Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
Kupující má právo v souladu se zákonem O ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z.z. odstoupit od kupní smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V případě uplatnění tohoto práva je kupující povinen dodržet podmínky a postup uvedený v bodě 4.2. VOP.
 
4.2 Jak postupovat v případě odstoupení od kupní smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel kupujícímu a kupující dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.
Pokud se zákazník rozhodne pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě uvedené v bodě 4.1, je povinen dodržet následující podmínky:
 
* Kontaktovat nás (viz kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména a příjmení, data nákupu a svým číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
* Pokud kupující již zboží obdržel a převzal, zašle jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:
o zboží musí být v původním nepoškozeném obalu (s neporušenou ochrannou fólií)
o zboží nesmí být použité
o zboží musí být nepoškozené
o zboží musí být kompletní (včetně příbalového letáku a podobně)
o zašlete spolu s dokladem o koupi - faktura
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude akceptováno odstoupení od objednávky a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.
 
5. Cenové podmínky
5.1 Cena výrobků představuje cenu včetně DPH 20%
 
5.2 Ceny poštovného a balného jsou uvedeny v bodě 6
 
5.3 Kupující má možnost platit v následujících měnách: Kč
 
6. Poštovné a balné
6.1 Společnost M-LINK, s.r.o. si balné neúčtuje.
 
6.2 Cena poštovného je uvedena včetně DPH a určuje se z výsledné sumy objednávky po všech slev a to následovně:
 
 
Doručení do CZ
Doručení zásilky do České Republiky kurýrem GLS do 24 hodin od odeslání zásilky.
 
- Cena přepravy při platbě na dobírku: 149, - Kč
- Cena přepravy od 6500,- Kč  zdarma
- Při osobním odběru se poštovné neúčtuje.
 
 
6.3 Poštovné a balné pro dodávky na území členských států Evropské unie, příp. jiných států je stanoveno individuálně na základě písemné dohody (emailem) mezi kupujícím a prodávajícím.
 
6.4 Pro aktuální ceny dle bodu 6.3. kontaktujte prosím prodávajícího.
 
7. Podmínky a možnost platby za zboží
7.1 Jednorázovým převodem z účtu na bankovní spojení společnosti M-LINK, srouvedeny v mailové notifikací.
 
7.2 Uhrazením dobírky při převzetí zboží na poště.
 
7.3 Uhrazením dobírky při převzetí kurýrní GLS
 
7.4 Hotovostně na provozu společnosti na základě faktury a vystaveného příjmového peněžního dokladu.
 
7.5 Pokud nebude cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude cena uhrazena.
 
8. Dodací podmínky
8.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího expedované v co nejkratším termínu. U každého zboží je uvedena dostupnost zboží.
 
8.2 Každý zákazník je informován o všech změnách ve stavu objednávky emailem. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.
 
8.3 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty, nebo kurýrem na adresu uvedenou zákazníkem v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu.
 
8.4 Zboží je k dispozici ik ​​osobnímu odběru na provozu společnosti M-LINK, sro po zpracování objednávky a výzvě k osobnímu odběru.
 
8.5 Vlastnické právo k výrobkům přechází na kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.
 
8.6 Zboží dodáváme v rámci České republiky.
 
8.7 Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi kupujícím a prodávajícím.
 
9. Záruční podmínky a reklamační řád
9.1 Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u společnosti M-LINK, sro a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době 24 měsíců (u vybraných zboží 36 měsíců) ode dne zakoupení zboží.
 
9.2 Ke každému zboží zakoupenému u společnosti M-LINK, sro je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (prodejní doklad), která slouží zároveň jako záruční doklad.
 
9.3 Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat následující:
* Zda se jedná o výrobek, který byl objednán (pokud se jedná o výrobek, který nebyl objednané, zboží si obaly, neotvírejte, jinak nebude možné ho vyměnit)
* Zda je výrobek v neporušeném stavu, tzn. zda nemá zjevnou vadu
* Zda fungují všechny jeho jednotlivé části
Záruka se nevztahuje na vady zboží způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením zboží kupujícím. Obal a obsah výrobku nesmí být mechanicky poškozen (mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku k účelu, pro který byl vyroben).
 
Reklamované zboží je kupující povinen uplatnit za výše uvedených podmínek zasláním na adresu:
(Zboží nezasílat a neukládat na Poštu. Zboží musi být zasláno přímo na adresu společnosti)
 
M-LINK, s.r.o.
 
Pramenistá 12 ,  94901 NITRA
Slovenská republika
Tel. +421 907 762 069
 
 
Upozornění: Zboží musí být zasláno doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány.
 
10. Odpovědnost za vady na stránce www.m-link.cz
10.1 Společnost M-LINK, s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na www.m-link.cz jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat nepřesnosti a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.
 
10.2 Společnost M-LINK, sro může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
 
10.3. Společnost M-LINK, sro nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek.
 
11. Ochrana osobních dat
V souvislosti se zavedením nové legislativy v oblasti ochrany osobních údajů - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "GDPR") a implementací opatření pro zajištění souladu společnosti M-LINK, sro s GDPR jakož i se souvisejícími příslušnými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů (např. zákon č. 18/2018 Sb o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, vyhlášky Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky), obecnou informační povinnost ohledně ochrany osobních údajů najdou zákazníci na stránce : http://www.m-link.cz/ochrana-osobnich-dat/
 
 
 
11.1 Společnost M-LINK, s.r.o se plně řídí aktuálním zákonem o ochraně osobních údajů v informačních systémech. Naše společnost respektuje Vaše soukromí. 
 
 
 
11.2 Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.
 
 
 
V Bratislave 16.08.2023